Czy psychoterapeuta albo psycholog to lekarz?
Mówiąc o kłopotach ze zdrowiem psychicznym, obok lekarza psychiatry bardzo często się stawia psychologa lub psychoterapeutę jako specjalistów wspomagających osoby z różnorodnymi schorzeniami i problemami mającymi psychiczne podłoże. Jednak ci ostatni często nie mają stopni medycznych, a jedynie tytuł magistra wyższej uczelni o stosownym profilu. Nie znaczy to jednak, że ich kwalifikacje są mniej istotne. Wręcz odwrotnie, ukończone studia dają im wiedzę pozwalająca na długotrwałą pracę z pacjentem w celu poprawienia jego relacji z otoczeniem i samopoczucia. Co więcej, psychiatra radom w wielu przypadkach poradzić sobie jest w stanie bez potrzeby używania leków, co ma duże znaczenie zwłaszcza w przypadku dzieci i młodzieży. Dłuższa terapia dla młodzieży radom jest zalecana również dlatego, że poza umożliwieniem rozwiązania bieżących problemów wyposaża pacjenta w skuteczne narzędzia związane z radzeniem sobie ze stresem w kolejnych okresach etapach życia i w zupełnie odmiennych okolicznościach.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.